Tagarchief: J. Krishnamurti

Voertuigen van bewustzijn

Het seizoen is al begonnen en er zijn al hele mooie dialogen en gesprekken gevoerd. Daar is iedere deelnemer wijzer, beter of gelukkiger van geworden, of alle drie de mogelijkheden. We zijn tot nu toe diep ingegaan op het begrip onderscheidingsvermogen tussen het werkelijke en het onwerkelijke. En dan ging het niet alleen over wat is waar en wat is onwaar, maar vooral over bewustzijn van binnen en van buiten. Het is nog steeds mogelijk om aan deze gesprekken mee te doen.

Deze maand november gaan we verder met ons onderzoek door middel van dialogen en gesprekken. De verkenningsbijeenkomst is al geweest. Maar voor mensen die al wat meer bekend zijn met deze materie is er nog de mogelijkheid om de verdiepingsbijeenkomst bij te wonen op 12 november. Thema is: Wat zijn nou de voertuigen van bewustzijn.
Korte citaten hierover van J. Krishnamurti uit Aan de Voeten van de Meester:
“…Het lichaam is je lastdier – het paard waarop je rijdt. Daarom moet je het goed behandelen;…”
“…Het astrale lichaam heeft zijn begeerten – bij dozijnen; het wil dat je kwaad bent, scherpe woorden spreekt, jaloezie voelt…(et cetera) Maar jij wilt geen van deze dingen en daarom moet je onderscheid maken tussen jouw behoeften en die van jouw lichaam”
“Je mentale lichaam wenst zich hooghartig van anderen af te scheiden, verlangt een hoge dunk van zichzelf te hebben en anderen te geringschatten… Jij bent niet dit denkvermogen, maar het is aan jou om het te gebruiken; dus ook hier is onderscheidingsvermogen noodzakelijk. Je moet onophoudelijk waakzaam zijn, of je zult falen.”

Op 24 november gaat de kennismakingsbijeenkomst over meditatie. Dat is altijd fijn, dus mis het niet!