Gespreksgroep Kennismaking met theosofie

Toelichting bij de Gespreksgroep Kennismaking met theosofie, door dhr. Ingmar de Boer:

Doel van de gesprekken is ¨Kennismaking met theosofie¨. De bijeenkomsten vereisen geen voorkennis, wel een open en onderzoekende houding ten opzichte van nieuwe ideeën en de bereidheid de eigen ideeën of ervaringen met anderen te willen bespreken. Het stellen van vragen aan de andere deelnemers is een belangrijk ingrediënt van de bijeenkomsten.
De gespreksbijeenkomsten vinden plaats in de zitkamer van St. Michaels House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden.

Klik voor meer informatie op Kennismakingsbijeenkomsten Naarden 2018-2019