Theosofie in ’t Gooi

Theosophical Society
Theosophical Society zegel

Dit is de website van de Annie Besant Loge te Naarden, de afdeling ’t Gooi van de Theosofische Vereniging in Nederland.

 
Pyriet is een vorm van ijzersulfiet met kubische kristallen. In de afbeelding zien we “ruwe steen” en “kubieke steen” die uit de ruwe steen lijkt voort te komen. Het is in die zin een uitbeelding van het jaarthema voor 2019-2020 “Zelftransformatie”.